2019 Jaarvergadering

Ik schrijf in voor de Algemene Vergadering

Lid (€ 18):

Inwonend gezinslid (€ 23):

Ander (€ 28):

Ik betaal € Antverpino Koninklijke Badminton Club vzw BE92 7350 1391 3323, met vermelding van mijn naam en die van de andere deelnemers.